Putkistonpuhdistaja paljuille ja porealtaille

Putkistonpuhdistajaa käytetään biofilmin poistamiseen ulkoporealtaiden ja paljujen putkistojärjestelmistä.

11,00 

Varastossa

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku

Putkistonpuhdistajaa käytetään ulkoporealtaiden ja paljujen putkistojärjestelmiin kertyvän biofilmin puhdistamiseen. Ulkoporealtaan tai paljun putkisto tulisi puhdistaa 3-4 kertaa vuodessa. Yksi putkistonpuhdistajapullo (500 ml) riittää tilavuudeltaan 1000-3000 litraa olevan paljun tai porealtaan putkiston yhteen puhdistamiseen.

Käytä putkistonpuhdistajaa turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä ja noudata sekä turva- että annosteluohjetta.

Pakkauskoko 500 ml.

Altaan tulee olla täytettynä noin 5-10 cm suuttimien yläpuolelle. Voit käyttää jo käytettyä kylpyvettä. Lisää yksi kokonainen pullo (500 ml) putkienpuhdistusainetta altaan veden tilavuuden ollessa 1000-3000 litraa. Poista mahdolliset suodatinpatruunat puhdistuslaitteistosta. Käynnistä ja anna käydä noin 15 minuuttia.

Kun puhdistus on valmis, vesi tulee tyhjentää. Täytä allas sitten uudestaan puhtaalla vedellä. Käynnistä molemmat pumput ja anna niiden käydä 1-2 minuuttia, jonka jälkeen tyhjennä vesi. Putkienpuhdistusaineen lisäämisen jälkeen vedessä oleminen on kielletty.

Aseta uudet tai puhdistetut suodatinpatruunat paikalleen. Allas voidaan nyt täyttää puhtaalla vedellä ja veteen voidaan lisätä normaalisti käyttämääsi desinfiointiainetta. Ulkoporeallas tulee puhdistaa 3-4 kertaa vuodessa.

VAARA
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
[eller duscha].

Käyttöturvallisuustiedotteet

 

Putkistopuhdistaja toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

SKU: 101370