Juhannuksen poikkeavat aukioloajat

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Käyttääkseen Pool4You Oy:n palveluita asiakkaan on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan Pool4Youn järjestelmiin ylös tilauksen yhteydessä (sopimus), asiakastilin luonnin/käytön yhteydessä (suostumus) tai muun vastaavaa tiedonkeruuta vaativan toimenpiteen yhteydessä.

Pool4You käyttää tietoja seuraavasti:

– Asiakassuhteen hoitamiseen
– Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
– Takuuasioiden ja reklamaatiotapausten hoitamiseen
– Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
– Tuotesuositusten ja markkinoinnin kehittämiseen
– Verkkokaupan ja asiakaspalvelun parantamiseen
– Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
– Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen
– Estämään väärinkäytökset

Järjestelmiin tallennetaan verkkopalveluiden käytöstä havaittavaa, käyttäjien itsensä antamaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa.

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Pool4You Oy
Ylistönmäentie 31
40500 Jyväskylä
Y-tunnus: 0522611-3

Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta asiakaspalvelustamme: pool4you@pool4you.fi tai (vaihde) 010 5058 650

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA SÄILYTETÄÄN:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot

– Tunnistautumistiedot, kuten nimi
– Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
– Laskutustiedot
– Markkinointiviestiluvat
– Sähköisillä palautelomakkeilla kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havaitut tiedot

– Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
– Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet ja maksut
– Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
– Asiakkaan käyttämän päätelaitteen tunnistetiedot
– Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset

Analytiikalla päätellyt tiedot

– Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
– Ostotiedoista päätellyt kiinnostuksen kohteet

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Verkkokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä voi nähdä omat tallennetut tietonsa asiakastilin kautta ja halutessaan käyttäjä voi poistaa asiakastilinsä.

KUKA KÄSITTELEE TALLENNETTUJA TIETOJA

Pool4Youn käyttämiin järjestelmiin on pääsy vain Pool4Youn työntekijöillä. Käyttöoikeuksien taso on määritelty työtehtävien mukaan. Pool4Youn asiakastietojen käsittely vaatii henkilökohtaisen salasanan. Toiminnanohjausjärjestelmässämme tietojen katselusta sekä käsittelystä jää käyttäjätunnuskohtainen lokimerkintä.

Joissakin tapauksissa tietoa siirretään kolmansille osapuolille, esimerkiksi verkkokaupan maksunvälitystä, sähköistä laskutusta ja tuotteiden toimitusta varten. Näihin tarkoituksiin käytetään vain luotettuja yhteistyökumppaneita. Tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Pool4Youn yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Pool4You Oy
Alasinkatu 1-3
40320 JYVÄSKYLÄ
Y-tunnus: 0522611-3

TALLENNETTUJEN TIETOJEN SÄILYTYS

Pool4Youn asiakastiedot sijaitsevat yhteistyökumppaniemme suojatuissa konesaleissa kryptatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Pool4You noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Pool4You säilyttää tietoja tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset pystytään toteuttamaan. Epäaktiiviseksi todettujen asiakastilien henkilötiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat sitä.

Asiakkaan niin halutessa kaikki hänestä talletetut tiedot voidaan poistaa järjestelmistä kokonaan tai osittain, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä sitä. Poistettua asiakastiliä ei voida enää palauttaa. Tietokantojen varmuuskopioinnin vuoksi täydellinen henkilötietojen poistuminen vaatii varmuuskopiointisyklin täydellisen kierron. Asiakkaan halutessa mahdollisesti rekisteröityä uudelleen, hänen asiakastilinsä luodaan alusta.

Pool4Youn uutiskirjeen vastaanottaja voi perua uutiskirjetilauksensa milloin tahansa klikkaamalla viestissä olevaa ”Poistu postituslistalta” –linkkiä. Kertaalleen listalta poistettua sähköpostiosoitetta ei voi lisätä takaisin listalle Pool4Youn toimesta. Asiakas voi omalla suostumuksellaan tilata uutiskirjeen verkkosivuilta tai verkkokaupasta ostoksen yhteydessä.

Pool4You käyttää asiakaspalautteen keräämiseen myös sähköisiä lomakkeita. Näillä lomakkeilla annettu palaute on anonyymia, mikäli yhteystietoja ei ole täytetty niille varattuun kenttään, jonka täyttö on vapaaehtoista. Anonyymina annettua palautetta ei voi yhdistää tiettyyn asiakkaaseen.

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeissa asiakkaan yhteystiedot ovat vaadittuja kenttiä, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä hänen pyyntönsä mukaisesti. Yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoon.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan:

– Pyytää jäljennöksen hänestä talletetuista tiedoista
– Pyytää oikaisemaan talletettuja tietoja
– Pyytää poistamaan talletetut tiedot
– Pyytää tietyin edellytyksin talletettujen tietojen käsittelyyn rajoituksia

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus. Kun asiakastili poistetaan, Pool4Youlle annettu tietojenkäsittelylupa peruuntuu.

Rekisteröitynyt verkkokauppa-asiakas voi poistaa itse verkkokauppatilinsä omien sivujensa kautta, mutta täydellinen tietojen poistaminen Pool4Youn toiminnanohjausjärjestelmästä vaatii yhteydenottoa asiakaspalveluumme. Myös oikaisupyynnöt tai muut tallennettuihin tietoihin liittyvät pyynnöt tai kysymykset tulee lähettää asiakaspalveluumme.

Mikäli asiakas huomaa käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Toivomme asiakkaan ottavan yhteyttä myös Pool4You:hun, jotta virhe voidaan korjata.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, tilausten toimituksen tai markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi asiakkaan osoite- ja yhteystiedot välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Maksutapahtuman yhteydessä maksutiedot kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

SEURANTA POOL4YOUN VERKKOSIVUILLA

Pool4Youn verkkosivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Pool4Youn verkkosivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään verkkosivujen käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään muun muassa ostoskorin erilaisiin toiminnallisuuksiin ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimeen talletetut evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet niitä poisteta erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu käytetyn selaimen asetuksista. Asiakkaan vieraillessa Pool4Youn verkkosivuilla uudelleen, selaimeen tallentuu uudet evästeet. Evästeiden ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

Pool4Youn sivujen selausta seurataan Google Analyticsin avulla. Tämän analytiikan avulla pystytään muun muassa analysoimaan ja kehittämään verkkosivujen ja verkkokaupan toimintaa. Tiedot eivät ole yksilöiviä, eli kerätyn analytiikan perusteella ei pysty tunnistamaan henkilöä.

POOL4YOUN OIKEUS MUUTTAA TIETOSUOJASELOSTETTA

Pool4You pyrkii kehittämään palveluaan jatkuvasti. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin myös tätä selostetta päivitetään tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Merkittävistä muutoksista Pool4You ilmoittaa asiakkailleen erikseen.

LISÄTIETOJA

Kaikissa lisäkysymyksissä auttaa asiakaspalvelumme: pool4you@pool4you.fi tai (vaihde) 010 5058 650.