FAQ - Usein kysyttyä

Tälle sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia uima-altaan hoitoon, uima-allaslaitteisiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin liittyen.

Tutustu myös uima-altaan hoito-ohjeeseen.

Mikäli et löydä vastausta kysymyksiisi, ota rohkeasti yhteyttä! 

Hiekkasuodatuslaitteisto sijoitetaan tavallisesti vedenpinnan alapuolelle tai sen tasalle. Vedenpinnan alapuolelle sijoittaminen varmistaa sen, että pumpun imupuolen putki on aina täynnä vettä. Jos pumppu asennetaan vedenpinnan tasalle tai vain hieman sen alapuolelle, on suositeltavaa asentaa takaiskuventtiili estämään imupuolen tyhjentyminen vedestä, kun pumppu sammutetaan. Muistathan, että pumppu ei saa käydä kuivana!

Laitetila pitää suojata auringolta ja suoralta sateelta. Etenkin altaan alapuolisissa asennuksissa, esimerkiksi sijoitettaessa laitteet terassilautojen alle, vettä kuitenkin kulkeutuu laitetilaan sateen ja altaasta mahdollisesti loiskuvan veden myötä. Laitteisto kestää roiskeveden ja kylmän ja kostean ilman (ei kuitenkaan jäätymistä!), mutta laitteisto, etenkään pumppu, ei saa seistä vedessä tai joutua upoksiin.

Hiekkasuodatinlaitteiston sijoituksessa pitää ottaa huomioon myös käytettävyys. Laitteistoon pitää päästä helposti käsiksi hiekkasuodattimen monitieventtiilin käytön ja pumpun karkeasuodattimen puhdistuksen vuoksi.

Vastavirtahuuhtelu tulee tehdä ulkoaltaille vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja sisäaltaille kerran kuukaudessa, mutta todellinen suositeltava huuhteluväli riippuu suuresti altaan käyttöasteesta. Varma merkki hiekan likaantumisesta on suodatinsäiliön paineen kasvaminen. Kun hiekka on puhdasta, paine on tavallisesti 0,3 – 0,6 bar. Jos paine kasvaa yli 1 bar, vastavirtahuuhtelu on syytä tehdä.

Tee vastavirtahuuhtelu aina vähintään kuukausittain, vaikka paine ei olisikaan noussut liikaa.

Suodatinhiekka on likaista. Suorita vastavirtahuuhtelu. Jos paine ei palaa normaalille tasolle, toista vastavirtahuuhtelu. Mikäli hiekka ei huuhteluista huolimatta puhdistu, on suositeltavaa vaihtaa hiekka uuteen.

Katso hiekanvaihdon ohjevideo täältä!

Suodattimen hiekka tulisi vaihtaa n. 4 – 5 vuoden välein tai useammin, jos hiekkaa ei enää saada puhtaaksi vastavirtahuuhtelulla. Mikäli suodatin on varustettu painemittarilla ja paine on vastavirtahuuhtelunkin jälkeen yli 1 bar, hiekat kannattaa vaihtaa.

Katso hiekanvaihdon ohjevideo täältä!

Yleisimmin käytettävä raekoko on 0,5 – 1,0 mm, mutta myös raekokoa 0,7 – 1,2 mm voi käyttää.

Altaan veden pitää kiertää suodattimen läpi vähintään 1,5 kertaa vuorokaudessa.

Yhtäjaksoinen käyttöaika saadaan laskemalla kaavalla: altaan vesimäärä (m3) / pumpun teho (m3/h) = käyttötuntimäärä eli 1,5

Jos pumpun teho on 7 m3/h ja altaan vesimäärä on 25 m3, laskentakaava on 25 / 7 x 1,5 josta saadaan tulokseksi 5,3 tuntia. Luonnollisesti kiertoajan ei tarvitse olla minuutilleen laskutuloksen mukainen, eli tässä esimerkissä pumppua voisi pitää päällä noin 5,5 tuntia päivässä.

Käytä pumppua uinnin aikana ja sen jälkeen, jolloin pohjaan laskeutunut kevyt lika hakeutuu parhaiten hiekkasuodattimeen. Etenkin ulkoaltaissa suodatusaikaan vaikuttaa käytön lisäksi ilman lämpötila. Kun helleraja (25 °C) ylittyy, anna suodattimesi käydä normaalia pidempään ja huolehdi veden pH-arvosta ja kloorauksesta entistä huolellisemmin. Sisäaltaissa voi soveltaa samaa käytäntöä, jos altaan veden lämpötila kohoaa normaalia korkeammaksi.

R-kloori on nopeasti liukenevaa raemaista klooria, jota käytetään uima-altaan teho- eli shokkiklooraukseen. R-klooria voi käyttää myös ylläpitokloorina, eli altaan kloorauksen voi halutessaan hoitaa pelkästään sitä käyttämällä. Helpompi tapa on kuitenkin käyttää raeklooria vain tehoklooraukseen ja hoitaa ylläpitoklooraus tableteilla eli C-kloorilla.

C-kloori -monitehotabletti on hitaasti liukeneva ns. viikkoklooritabletti. Yksi tai useampi jääkiekon kokoinen tabletti laitetaan kelluvaan annostelijaan, josta kloori liukenee veteen. Yksi tabletti kestää olosuhteista riippuen noin viikon. Liukenemisaikaan vaikuttaa muun muassa lämpötila ja altaan käyttömäärä. Tabletti sisältää kloorin lisäksi vedenkirkastetta ja leväntuhoainetta. C-kloori ei sovellu altaan tehoklooraukseen.

Kloori on tehokkain ja helpoin desinfiointimuoto, mutta tarjolla on myös kloorittomia vaihtoehtoja, kuten Baquacil-desinfiointiaineet. Porealtaissa ja paljuissa desinfioimiseen voi käyttää myös happitabletteja.

Vapaalla kloorilla tarkoitetaan vedessä olevia alikloorihapokkeita ja niiden suoloja eli hypokloriitteja. Sidottua klooria syntyy, kun vapaa kloori reagoi vedessä olevien typpipitoisten yhdisteiden kanssa. Tällaisia typpipitoisia yhdisteitä ovat esim. virtsa, jota erittyy veteen mm. uimareiden ihon kautta sekä lisäksi erilaiset valkuaisaineet, sylki jne. Virtsa hajoaa vedessä ammoniakiksi ja kloori reagoi vedessä olevan ammoniumin kanssa muodostaen klooriamiineja. Näille klooriamiineille on luonteenomaista pistävä haju ja ne ärsyttävät limakalvoja, erityisesti silmiä.

Nämä epätoivotut klooriyhdisteet, ns. sidottu kloori, voidaan poistaa vedestä osittain saostuksen (eli flokkauksen) avulla ja osittain nostamalla vapaan kloorin määrää vedessä. Uima-allasvesi, joka haisee kloorille, ei sisällä liikaa vaan liian vähän klooria! Vain liian heikosti kloorattu vesi voi muodostaa haisevia ja limakalvoja ärsyttäviä klooriamiineja. Jos riittävästä klooriylijäämästä huolehditaan ennakolta, klooriamiineja ei muodostu eikä vesi myöskään haise eikä ärsytä silmiä.

Eli lyhyesti: kun klooria lisätään altaaseen, se tuhoaa ensin jo siinä olevat bakteerit. Klooria tarvitaan kuitenkin niin paljon, että sitä jää vielä jäljelle eli vapaaksi desinfioimaan allasvettä. Kysymyksessä on siis vapaa (=sitoutumaton) kloori. Alin suositeltava vapaan kloorin määrä on 0,6 ppm. Paljaalla silmällä ei veden tarkkaa laatua pysty arvioimaan. Siksi pH- ja klooriarvot kannattaa mitata ainakin kerran viikossa.

Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä niiden käyttö poreammetta/paljua suuremmassa altaassa on mahdotonta, sillä isompaan altaaseen niitä saa käyttää kirjaimellisesti kilokaupalla.

Uima-allasveden suositeltava pH-arvo on 7,2 – 7,4. Uima-allaskemikaalit, kuten kloori, toimivat odotetulla tavalla silloin, kun veden pH-arvo on oikea. Myös useimpien uima-allaslaitteiden takuuehdoissa edellytetään, että veden pH-arvo on sallitulla alueella.

Jos pH-arvo nousee yli 7,6, veden kalsium saostuu näkyvään maitomaiseen muotoon. Kalsium likaa helposti suodattimen ja kiinnittyy altaan sekä laitteiden reunoille. Lisäksi liian korkea veden pH-arvo saattaa aiheuttaa silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä herkkäihoisille uimareille. Myös veden sameus tai saostumat saattavat johtua liian korkeasta pH-arvosta.

Jos pH-arvo laskee alle 7,0, tulee vedestä syövyttävää ja se aiheuttaa silmien ja nenän ärsytystä, ihon kutinaa ja voi jopa aiheuttaa kaakeleiden ja saumauslaastin vahingoittumista sekä kiertojärjestelmän ja suodattimen metalliosien syöpymistä. Hapan allasvesi pilaa nopeasti esimerkiksi ruostumattomat teräsportaat.

Veden pH-arvoa korjataan pH:n säätökemikaaleilla (pH plus ja pH miinus).

Uima-altaan pohjalle kertyy etenkin ulkoaltaissa likaa, jonka saa parhaiten pois imuroimalla. Yleisin imurimalli on suodattimen imulla toimiva imuri, joka liitetään letkulla pintaventtiilin pohjalla olevaan imuaukkoon tai korin päällä olevan levyn reikään. Imuroitaessa roskat kerääntyvät suodattimeen, josta ne huuhtelussa menevät viemäriin. Mikäli pintaventtiilissä ei ole liitäntää imurille, tätä imurointitapaa ei voi käyttää.

Akkukäyttöiset allasimurit ovat kasvattaneet suosiotaan kovasti helppokäyttöisyytensä vuoksi. Nämä imurit keräävät roskat imurin sisällä olevaan pussiin samaan tapaan, kuin tavallisetkin imurit. Käytön jälkeen pussi huuhdotaan puhtaaksi, jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi uudelleen. Roskat eivät siis kerry hiekkasuodattimeen eikä pintaventtiilin imuriliitäntää tarvita. Akkukäyttöiset allasimurit sopivat jokaiselle allaskoolle paljuista alkaen.

Tarjolla on myös automaatti-imureita, jotka puhdistavat altaan pohjan täysin automaattisesti. Kehittyneimmät mallit puhdistavat myös altaan seinämät.

Kun uima-allas on tyhjennetty vedestä, huolehdi sen peruspuhdistuksesta ennen uuden veden täyttöä. Poista aluksi irtoroskat ja puhdista altaan pohja sekä suodatin. Huuhtele suodatin runsaalla vedellä.

Ceres S61 on pesuaine, joka on kehitetty uima-altaan peruspuhdistukseen. Se poistaa kaikki levän, kalkin ja ruosteen aiheuttamat kerrostumat ilman mekaanisia apuvälineitä eikä vahingoita kumia, keinohartsia eikä maalipintoja. Pesuainetta tulee käyttää vain tyhjään altaaseen ja allas on huuhdottava huolellisesti ennen veden täyttöä.

Käyttökauden aikana uima-altaan reunoille muodostuu helposti rasvan ja lian aiheuttama musta reuna. Käytä tämän likareunan puhdistukseen erityisesti kehitettyä Ceres F65 -puhdistusainetta. Voit käyttää Ceres F65 -pesuainetta silloinkin, kun altaassa on vettä, sillä pienten pesuainemäärien joutuminen allasveteen ei ole haitallista.

Altaaseen on päässyt muodostumaan levää. Harjaa ensin levä irti altaan seinistä. Poista irronnut lika haavilla. Tarkista huolellisesti, ettei levää jää valaisimen reunoihin, portaiden kiinnityskohtiin tai pintaventtiilin ympärille tai aukkoon. Tämän jälkeen tee leväntuhokäsittely käyttämällä leväntuhoainetta. Suorita sen jälkeen shokkiklooraus. Toista shokkiklooraus vuorokauden välein ja anna suodatuksen olla päällä, kunnes vihreä väri häviää.

Jos altaan vesi on samean maitomaista, se merkitsee sitä, että siinä on pienenpieniä likahiukkasia eli rasvaa, limaa jne., joita hiekkasuodatin ei ole pystynyt erottelemaan. Saostusainetta käyttämällä hiukkaset saostuvat niin suuriksi, että suodatin pystyy erottelemaan ne ja suodattamaan pois vedestä. Yksityisaltaisiin suositeltavin saostusaine on Alumiinisulfaatti.

Alumiinisulfaatilla on pH-arvoa alentava vaikutus, joten arvojen mittaaminen ja korjaaminen Alumiinisulfaatin käytön jälkeen on suositeltavaa.

Vesi voi värjäytyä vedessä olevasta kuparista, raudasta tai magnesiumista. Tarkista pH-arvot ja korjaa. Käytä saostusainetta (Alumiinisulfaatti) ja tee sen jälkeen shokkiklooraus raemaisella nopeasti liukenevalla kloorilla. Tarkista pH-arvot uudelleen noin 4 tunnin kuluttua.

Mikäli allaskankaassa (eli muovissa) on reikä, sen päälle voidaan liimata paikkapala. Saatavana on uima-altaan paikkaussarjoja, joiden sisältämää liimaa voi käyttää myös veden alla.

Ulkoallasta ei tyhjennetä vedestä kokonaan talveksi. HUOM! Mikäli käytössäsi on jokin muu allas kuin Pool4Youn edustama malli, tarkista valmistajan suositus altaan talvehtimisesta!

Laske veden pinta noin 15 cm alimman läpiviennin alapuolelle. Veden jäätyminen ei vahingoita allasta, kun käytät jääpuomeja, jotka sijoitetaan altaan poikki sen pituussuunnassa. Sido puomit köysillä altaan reunoille. Tarkista, että pintaventtiili, putket ja palloventtiilit ovat kuivat. Palloventtiilien tulee olla auki-asennossa.

Pumppu tulee aina viedä talven ajaksi kuivaan ja jäätymättömään tilaan. Myös hiekkasuodattimen vieminen lämpimään on suositeltavaa, mutta sen voi tietyin varotoimenpitein jättää ulos talveksi: tyhjennä suodatin vedestä avaamalla suodattimen pohjatulppa. Irrota monitieventtiili, työnnä letku pystyputken sisälle suodattimen pohjaan asti ja ime letkulla loput vedestä. Lisää hiekan päälle lopuksi jäänestoainetta n. 5 litraa. Irrota suodattimen painemittari ja vie se jäätymättömään tilaan. Muista vastavirtahuuhdella suodatin kunnolla puhtaaksi ottaessasi sen jälleen käyttöön! HUOM! Suodattimen säilyttäminen ulkona talvella on aina käyttäjän vastuulla. Takuu ei kata jäätymisen aiheuttamia vaurioita.

Suojaa allas peitteellä, jolloin allas ei roskaannu.

Laadukas peite pitää roskat suurimmaksi osaksi pois altaasta. Lisäksi peite ehkäisee lämmönhukkaa huomattavasti. Mikäli altaassa on lämmitys, peite on käytännössä pakollinen, jottei lämpö haihdu altaasta yön aikana.

Perusmalli on veden päällä kelluva muovinen allaspeite. Peite valmistetaan aina altaan mittojen mukaan. Pyöreään altaaseen tämä peitemalli on käytännössä ainoa peitevaihtoehto.

Paras ja laadukkain vaihtoehto on motoroitu lamellipeite. Koska peitteen moottori voidaan asentaa monilla eri tavoilla, lamellipeite sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen.

Vaihtoehto peitteelle on uima-allaskate, joka muuttaa ulkouima-altaankin allashuoneeksi. Kiskoilla liikkuvan katteen voi halutessaan siirtää joko osittain tai kokonaan pois uima-altaan päältä.

Verkkokauppatilaukset maksetaan tilauksen yhteydessä joko luottokortilla, verkkopankkitunnuksilla, Mobilepaylla tai Walley-lasku/osamaksulla. Myös myymälästäme noudettavat tilaukset maksetaan tilauksen teon yhteydessä.

Lisätietoa maksutavoista ja toimituksesta löydät toimitusehdoistamme.

Valittavissa olevat toimitustavat vaihtelevat tilauksen sisällöstä riippuen. Esimerkiksi vaarallisiksi aineiksi luokiteltavia kemikaaleja voidaan toimittaa ainoastaan Postin rahtipalvelua käyttäen. Järjestelmä tarjoaa käytettävissä olevat toimitustavat automaattisesti.

Tiedot eri toimitustavoista löydät toimitusehdoistamme.

Saat sähköpostiin toimitusvahvistuksen, kun tilauksesi on käsitelty ja siirretty varastoon pakattavaksi. Mikäli toimitustapana on postipaketti (Smartpost) tai Matkahuolto, ilmoituksessa on lähetyksen seurantakoodi.

Posti Rahdilla lähetettävistä tilauksista saat toimitusvahvistuksen lisäksi erillisen sähköpostin, jossa on linkki lähetyksen seurantaan.