Alumiinisulfaatti (vedenkirkaste)

Samean uima-allasveden kirkastamiseen.

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

Alumiinisulfaatti on saostus- eli flokkauskemikaali, jota käytetään samean uima-allasveden kirkastamiseen. Se saostaa veden sisältämät hiukkaset suuremmiksi hiutaleiksi, jotka jäävät hiekkasuodattimeen. Suodattimen kvartsihiekka puhdistetaan käsittelyn jälkeen vastavirtahuuhtelulla. Alumiinisulfaatin käyttö laskee veden pH-arvoa, joten kemikaalin käytön jälkeen arvo on mitattava ja tarvittaessa korjattava pH+ -kemikaalilla.

Alumiinisulfaatti on helpon annostelunsa vuoksi suositeltavin saostusaine yksityisaltaisiin.

Mikäli allasvedessä on sameuden lisäksi vihertävä väri ja/tai sen seinämät ovat niljakkaita, käytä Leväntuhoa ennen Alumiinisulfaatin käyttöä.

Käytä Alumiinisulfaattia turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä ja noudata sekä turva- että annosteluohjetta. Alumiinisulfaattia on saatavana 1 kg, 5 kg ja 10 kg astioissa.

Ennen Alumiinisulfaatin käyttöä varmista, että allasveden pH-arvo ja vapaan kloorin arvo ovat suositelluissa rajoissa (pH: 7,2 – 7,4 ja vapaa kloori 0,6-1)

Alumiinisulfaattia annostellaan n. 10 grammaa vesikuutiota kohden. Liuota Alumiinisulfaatti ämpärissä pieneen määrään vettä ja kaada liuos altaaseen tulosuuttimen eteen tasaisen leviämisen varmistamiseksi. Anna suodattimen käydä yhtäjaksoisesti vuorokauden ajan tai kunnes vesi on kirkasta. Vastavirtahuuhtele hiekkasuodatin. Toista käsittely tarvittaessa.

Alumiinisulfaatin käyttö saattaa laskea allasveden pH-arvoa, joten käsittelyn jälkeen pH-arvo pitää mitata ja korjata arvo tarvittaessa oikeaksi pH+ -kemikaalilla.

VAARA
Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

FARA
Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gåt lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Lataa käyttöturvatiedote

Alumiinisulfaatti toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

 

SKU: