Huuhteluveden talteenotto ja kalkinpoisto

Huuhteluveden talteenotto- ja kalkinpoistolaitteen avulla voidaan hiekkasuodattimen huuhteluvedestä kierrättää 50% takaisin käyttöön. Huuhteluveden uudelleenkäytöllä saavutetaan huomattavia säästöjä vesi-, jätevesi- ja lämmityskustannuksissa.

Kalkin poistaminen vedestä tuottaa kustannussäästöjä ennen kaikkea siivous- ja huoltokuluissa. Kalkki voidaan poistaa vedestä vedenpehmentimellä. Kun kalkin kertyminen suihkutilojen laattasaumoihin sekä suihkupäihin ja -sekoittajiin loppuu lähes kokonaan, siivoukseen käytettävä aika, siivouskemikaalien annostelutarve sekä suihkupäiden vaihtotarve vähenevät huomattavasti. Kalkin lisäksi pehmennin poistaa vedestä myös rautaa ja mangaania.

Vedenpehmentimen toimintaperiaate on yksinkertainen. Kiinteistöön tuleva vesi suodatetaan puhtaaksi pehmentimen sisältämällä suodatinmassalla ja johdetaan siitä edelleen putkistoon käyttövedeksi.

Massan suodatusteho pysyy hyvänä jopa useita vuosia, kun se elvytetään säännnöllisesti suolalla. Elvytystä ohjataan impulssivesimittarilla, joka antaa tiedon käytetyn veden määrästä ohjainyksikölle. Kun ennalta-asetettu raja-arvo täyttyy, elvytys käynnistyy. Pehmennetyn veden tuotto ei keskeydy elvytyksen aikana, sillä kaksoispehmentimen toinen säiliö on toiminnassa silloin, kun toista elvytetään.

Koska laitteen toiminta perustuu mekaaniseen suodatukseen, siinä on hyvin vähän huoltoa vaativia kuluvia osia. Suolan lisääminen suola-astiaan on käytännössä ainoa säännöllisesti suoritettava laitteen oikean toiminnan takaava toimenpide.

Kustannusssäästöjen esimerkkilaskelman löydät esitteestämme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!