pH – (pH-arvon laskemiseen)

Uima-allasveden pH-arvon laskemiseen.

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

pH-miinus on uima-allasveden pH:n laskemiseen käytettävä kemikaali.

Allasveden pH-arvo on tärkein yksittäinen veden laatuun vaikuttava seikka. Uima-altaan veden on oltava neutraalilla alueella (7,2 – 7,4), jotta altaan hoidossa käytetyt kemikaalit, kuten kloori, toimivat tarkoitetulla tavalla. Veden väärä pH-arvo saattaa aiheuttaa myös mm. allasportaiden ruostumista ja levän muodostumista.

pH-arvon mittaaminen ja sen korjaaminen tarvittaessa oikeaksi on aina ensimmäinen toimenpide ennen muiden allaskemikaalien käyttöä.

Käytä pH- -kemikaalia turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä ja noudata sekä turva- että annosteluohjetta. pH- -kemikaalia on saatavana 1,5 kg, 7 kg ja 15 kg astioissa.

8 grammaa (=5 millilitraa) pH-miinusta yhtä kuutiota kohden laskee pH-arvoa vähintään 0,1:llä.

Liuota laskettu määrä pH-miinusta veteen esimerkiksi ämpärissä ja kaada liuos tasaisesti altaaseen. pH-miinuksen lisäyksen tulee tapahtua asteittain noin kolmen tunnin välein ja pH-arvoa mitaten.

VAARA:
Vaurioittaa vakavasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

FARA:
Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaklinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Lataa käyttöturvatiedote

pH- toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

SKU: