Natriumhypokloriitti 10%

Klooripohjainen vedenkäsittelykemikaali.

Huom! Verkkokaupasta tilattavissa vain 30 litran astia.

62,00 

Varastossa

Varastossa seuraavissa myymälöissämme:

Turku, Helsinki

Natriumhypokloriitti on yleisin julkisissa kohteissa käytetty klooripohjainen vedenkäsittelykemikaali. Käyttöliuoksen syöttö tapahtuu annostelupumpulla putkilinjaan. Huomaa, että Natriumhypokloriitti ei sovellu käsin annosteltavaksi, vaan se on tarkoitettu julkisiin kohteisiin sekä sellaisiin yksityiskohteisiin, joissa on laitteisto kloorin annostelua varten.

Verkkokaupastamme voit ostaa 30 litran astioita 10% Natriumhypokloriittia. Hinta sisältää kannuveloituksen. Halutessasi muita pakkauskokoja (10/20/800 l) tai 15% Natriumhypokloriittia, ota yhteyttä vaihteeseemme 010 5058 650.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen. Noudata aina tuotteen annosteluohjetta.

VAARA
Voi syövyttää metalleja. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta /silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus erikoisjätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

FARA
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd /ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/ duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Hantera innehåll/behållare som farligt avfall, i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Lataa käyttöturvatiedote

Natriumhypokloriitti toimitetaan aina suoraan tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen Postin rahtipalvelua käyttämällä. Useimmat uima-allaskemikaalit luokitellaan kuljetuksessa vaarallisiksi aineiksi, joten niitä ei voida toimittaa normaalina postipakettina tai Postin palvelupisteeseen noudettaviksi. Tutustu toimitusehtoihimme.

Voit halutessasi antaa ostoskorisivun lisätietokohdassa luvan jättää tilaus esimerkiksi talon pihaan ilman erillistä ilmoitusta. Huomioithan, että tuotteiden jättäminen on asiakkaan omalla vastuulla. Muussa tapauksessa jakelija ottaa yhteyttä puhelimitse toimitusajankohdan sopimiseksi.

SKU: 101265