Uima-allasarvonnan ehdot

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestää Pool4You Oy (myöhemmin ”Järjestäjä”), y-tunnus 0522611-3.

2. Osallistumisoikeus
Arvontaan osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinto
Arpajaisten palkinto on Pool4You Basic 400 x 120 -uima-allas varusteineen. Järjestäjä on määritellyt palkinnon varustepaketin sisällön eikä arvonnan voittaja voi tehdä siihen muutoksia. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Palkinto toimitetaan voittajalle veloituksetta Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

4. Osallistuminen
Osallistuminen arvontaan tapahtuu täyttämällä osallistumislomake verkkosivuillamme pool4you.fi. Jokainen osallistuja saa täyttää vain yhden osallistumislomakkeen. Moninkertaiset osallistumiset johtavat hylkäämiseen arvonnasta.

5. Arvonnan ajankohta
Arvonta alkaa 15.4.2024 ja päättyy 16.8.2024. Arvontavoittajan etunimi ja asuinpaikkakunta julkaistaan Pool4You:n verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

6. Voittajan valinta
Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien arvontalomakkeen täyttäneiden joukosta 16.8.2024. Voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta, tai jos arvonnan voittaja kieltäytyy vastaanottamasta palkintoa 7 vuorokauden kuluessa arvonnan järjestäjän ensimmäisestä yhteydenotosta, arvonnan järjestäjällä on oikeus mitätöidä alkuperäinen arvontatulos ja suorittaa arvonta uudelleen. Tällöin alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

7. Rekisteritiedot
Järjestäjä käsittelee osallistujien antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi ja tiedot poistetaan, kun palkinnot on toimitettu. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan nimenomaista suostumusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta.

8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä vastaa lakisääteisestä arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

9. Instagramin ja Facebookin tai muun median vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

10. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Takaisin arvontasivulle